Kospel S.A.
Sähkökattila EKCO A1
EKCO A1 sähkökattila 4-21 kW

Sähkökattila EKCO A1

Teholuokat: 4, 6, 8, 12, 15, 18, ja 21 kW

ECKO sähkökattila lämmittää vesikiertoista patteri- tai lattialämmityspiiriä.

Sähkökattila ohjautuu lämpötilansäädön mukaan. Täysin automaattinen ja huoltovapaa EKCO tukee tarvittaessa muita lämmitysjärjestelmiä.

EKCO A1 on nykyaikainen sähkökattila

EKCO sähkökattila on itsenäinen lämmityslaite joka toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden järjestelmien kanssa. Sähkökattilan lämpötila asetetaan käyttötarpeen mukaan. Suuremmissa maalämpökohteissa sähkökattila toimii auttavana lämmitysjärjestelmänä.

Ohjausjärjestelmä reagoi nopeat lämpötilan muutokset, ja automaattinen lämmitysyksikkö mukauttaa lämmitystehon sopivaksi mahdollisimman energiatehokkaasti. Lämpötilan säätö 30 – 80°C.

EKCO sähkökattilan asennus on vaivatonta ja se vähentää merkittävästi asennuskustannuksia. Sähkökattila lämmittää vettä ainoastaan tarpeen mukaan mahdollisimman energiataloudellisesti.

Sähkökattila EKCO A1 mitat
EKCO.A1 sähkökattilan mitat

Sähkökattilan toiminta ja asennus

  • EKCO A1 sähkökattilaa voidaan ohjata termostaateilla.
  • Sähkökattila kytketään kiertovesipumppuun.
  • Varoventtiili 1.5 tai 3 baria kohteen mukaisesti.
  • Lämpötilan säätö 30 – 80 °C.
Sähkökattila EKCO A1 ohjauspaneeli
Sähkökattila EKCO.A1 ohjauskeskuksen toiminnot

Sähkökattila EKCO A1 ohjauskeskuksen toiminnot

Ohjauskeskus sijaitsee kattilan etupuolella. Se koostuu on-off -lämpötilansäätimestä [10], kolmesta vihreästä merkkivalosta [11], [12], [13] ja yhdestä [14] punaisesta. Sähkökattila käynnistyy asettamalla lämpötilansäädin [10] haluttuun lämpötilaan.


Sähkökattila kytketään pois päältä asettamalla lämpötilansäädin [10] “OFF” -asentoon. Pois kytkentä vahvistetaan vilkkuvalla vihreällä merkkivalolla [11]. Lämmityselementin sammuessa kiertovesipumppu jatkaa toimintaa vielä 90 sekunnin ajan. Vihreä merkkivalo [11] sammuu ja sähkökattila on täysin poissa käytöstä.

Sähkökattila EKCO A1 asennusesimerkki
Sähkökattila EKCO A1 asennusesimerkki

Sähkökattila EKCO A1 asennusesimerkki

PI – järjestelmän painemittari
ZK – sulkuventtiili
F – magneettinen suodatin
RW – liitäntä paisunta-astialle
NW – paisuntasäiliö
ZT – termostaattiventtiili
G – vesikiertopatteri
RTP – huonetermostaatti
ZU – paine-eroventtiili
PO – kiertovesipumppu

Sähkökattila EKCO A1 suojakytkin ja sähkökytkentä
Sähkökattilan sähkökytkentä

Sähkökattilan sähkökytkentä

1 – ylikuumenemissuojakytkimen kuittauspainike
PF – vaiheiden kytkennät (400V 3N~)
PNL – suojamaa ja nollajohdin

Sähkökattila EKCO A1 kytkennät
Sähkökattilan ohjausyksikön liitännät

Kytkennät ohjausyksikköön

3 – RT- huonetermostaatti
4 – Pump – kiertovesipumpun kytkentä
5 – LED -huonetermostaatti kytketty
6 – Pumpun LED – Kiertovesipumppu toiminnassa
7 – Kytkimien asetukset
– – Pumpun tila
– – JP3 ei käytössä
– – JP4 ei käytössä
8 – Ohjauskeskuksen liitäntä
9 – Varaajan lämpötila-anturi

Tekniset tiedot

Teho
4 kW
6 kW
8 kW
12 kW
15 kW
18 kW
21 kW
Jännite
400V 3N~
Virta
3×5.7A
3×8.7A
3×11.7A
3×17.3A
3×21.7A
3×26A
3×30.3A
Minimi johtokoko
5×1.5 mm²
5×2.5 mm²
5×2.5 mm²
5×2.5 mm²
5×4 mm²
5×4 mm²
5×4 mm²
Sulake
10A
16A
20A
25A
35A
40A

Lämmitysalan tehosuositukset

Teho
4 kW
6 kW
8 kW
12 kW
15 kW
18 kW
21 kW
Lämmitysala
30-50 m²
40-70 m²
60-100 m²
100-140 m²
130-180 m²
150-220 m²
180-250 m²

Hinta 685,00

Katso myös: