Energiavaraajan mitoitus ja hankinta

Energiavaraajan mitoitus ja hankinta

Energiavaraajaa kutsutaan myös hybridivaraajaksi ja lämminvesivaraajaksi. Energiavaraajan hankintaprosessi lähtee yleensä käyntiin oman kodin rakentamisen tai saneerauksen yhteydessä. Tähän liittyy usein myös pääasiallisen lämmönlähteen hankkiminen tai sen päivitys johonkin suuntaan.

Nykyään suositaan yhä enemmän lämpöpumppuja lämmitysmuotona. Lämpöpumpulla tuotettu lämmin vesi täytyykin varastoida myöhempää käyttöä varten säiliöön. Tässä artikkelissa keskitytään lämpöpumppuun kytkettävään energiavaraajaan.

Info

Ilma-vesilämpöpumput ovat nykyään suosittu ja energiataloudellinen lämmitysratkaisu ja ne tarvitsevat myös energiataloudellisen energiavaraajan vierelleen.

Energiavaraaja omakotitalossa

Lämpöpumput ja energiavaraaja

Lämpöpumput tuottavat matalalämpöistä vettä, joka asettaa aikamoisen haasteen lämpimän veden varastona toimivalle säiliölle. Säiliö jota kutsutaan energiavaraajaksi, täytyy olla oikein mitoitettu suhteessa lämpöpumppuun, asukasmäärään sekä lämmitettävän rakennuksen pinta-alaan.

Yleisesti lämpöpumppujen omat vesisäiliöt ovat liian pieniä ja lämmin käyttövesi ei välttämättä aina riitä. Lämmitettävän vesimassan ollessa pieni, lämpöpumpun kompressorin käyntitiheys kasvaa ja sen elinikä lyhenee. Kyse on arvokkaasta hankinnasta ja sen odotetaan kestävän mahdollisimman pitkään ilman ongelmia ja ylimääräisiä kustannuksia. Kompressori on lämpöpumpun sydän ja varaosana arvokkain.

Vesimassan ollessa riittävän suuri, kompressori käy pidempiä ajanjaksoja ja on vastaavasti pidempään poissa käytöstä. Harvempi käyntitiheys lisää lämpöpumpun kompressorin elinikää huomattavasti.

Energiavaraajan asennus
Oikea energiavaraajan kytkentämalli
Info

Pitkä ja pinta-alaltaan suuri käyttövesikierukka varmistaa käyttöveden riittävyyden alhaisissakin lämpötiloissa.

Energiavaraajan mitoitus

Lämpöpumpulla täytyy olla 300–500 litraa lämmitettävää vesimassaa, silloin se toimii moitteetta ja lämmin käyttövesi riittää aina. Lämpöpumppuun kytkettävän energiavaraajan on oltava oikean tyyppinen ja valmistettu sitä varten.

Valikoimasta löytyy energiavaraajia jotka ovat oikein mitoitettu ja yhdepaikkoja on riittävästi erilaisille lämmitysratkaisuille. Tärkein asia kuitenkin on kierukan pituus, tai lähinnä kierukan lämpöä vastaanottava pinta-ala. Kierukan pinta-alaa ei saada riittäväksi lämpöpumppukäyttöön, ellei valmistusmateriaalina käytetä kampakuparia.

Info

Oikea energiavaraajan mitoitus takaa mahdollisimman energiataloudellisen hyödyn ja säästön lämmityskustannuksissa.

Energiavaraajan väärä asennustapa
Toimimaton kytkentä. Tällainen varaaja ei sovellu lämpöpumppukäyttöön
Info

Virheelliset kytkennät aiheuttavat toimintahäiriöitä ja lämpöpumpun hyötysuhde saattaa muuttua olemattomaksi.

Energiavaraajan valinta

Markkinoilla on laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja energiavaraajan virkaa täyttämään. Internetin maailmasta löytyy myös niin sanottuja Keski-Eurooppalaisia energiavaraajia, joissa käyttövesi on suuressa vesimassassa lämpöpumpun lämmittäessä kierukkaa. Katso yllä oleva kuva.

Kytkentä on toimimaton, koska lämmitettävän kierukan veden tilavuus on liian pieni. Kierukasta lämpöpumpulle palaava vesi on liian kuumaa, josta seuraa yleensä virheilmoitus lämpöpumpun ohjausyksikölle ja lämpöpumppu lopettaa toimintansa. Virheilmoitus johtuu siitä, että lämpöpumpun lämmittäessä kierukkaa se ei ehdi luovuttaa tarpeeksi lämpöä ympäröivään vesimassaan.

Järjestelmä on myös riskialtis legionellabakteerille. Suuressa vesimassassa veden vaihtuvuus ei ole sataprosenttista, kuten kierukasta tulevalla käyttövedellä.

Yleisesti Keski-Eurooppalaiset varaajat ovat 6 tai 8 barin säiliöitä. Rakentamismääräyskokoelman mukaisesti alle 10 barin energia- tai lämminvesivaraajaa (käyttövesi) ei saa asentaa Suomessa. Vesivahingon sattuessa vakuutusyhtiö saattaa pidättäytyä korvaamasta vahinkoa, jos varaaja ei täytä annettuja määräyksiä.

Lämpöpumpun tuottama vesi

Lämpöpumppu tuottaa lämmintä vettä lämpötila-alueella 45–55 astetta. Käyttöveden täytyy riittää myös silloin, kun energiavaraajan lämpötila on alimmassa asteluvussa (45 astetta) ennen lämpöpumpun uudelleenkäynnistymistä.

Käyttövesikierukan pinta-alan täytyy olla riittävän suuri, tuottaakseen lämpimän käyttöveden lämpöpumpun koko käyttöalueella. Kylmät suihkut ovat virkistäviä, mutta niiden ajankohdan pitäisi saada määrittää itse.

Energiavaraajan asennuspiirustukset
Valmistajan kytkentäohje on tärkeä kytkettäessä energiavaraajaa lämpöpumppuun
Info

Valmistajan kytkentäkaaviosta selviää energiavaraajan liitännät mitoituksineen sekä paineluokitus. Valmistajan täytyy olla valmis toimittamaan vaatimustenmukaisuustodistus valmistamilleen tuotteille sitä pyydettäessä. Todistus kertoo, että kaikki vaadittavat asiat on testattu ja kunnossa.

Energiavaraajan liitännät

Energiavaraajia löytyy erilaisilla kytkennöillä. Yhdepaikat ovat joko varaajan etupuolella tai päällä. Vaihtoehdon määrää yleensä asennuskohde. Energiavaraajia on saatavana myös aurinkokierukalla varustettuna.

Energiavaraajan energialuokitus
Selvitä energiavaraajan energialuokitus

Rakentamismääräyskokoelma

  • 1.7.2017 voimaan tullut määräys vaatii varaajan energialuokitukseksi vähintään C.
  • rakentamismääräyskokoelma määrää varaajan paineluokitukseksi vähintään 10 baria.
  • rakentamismääräyskokoelma määrää aurinkokierukallisissa varaajissa erilliset kierukat käyttövedelle ja aurinkolämmölle.

Ennen hankintaa varmista seuraavat asiat:

  1. Energiavaraajan isossa massassa on lämmitysvesi ja kampakuparisessa kierukassa käyttövesi.
  2. Energiavaraaja täyttää 10 barin paineluokituksen käyttövedelle.
  3. Energiavaraajasta löytyy energiatehokkuusmerkintä.
  4. Ulkomitat asennustilaan saattamiseksi.
  5. Putkiliitännät edestä vai päältä?
  6. Käyttövesikierukan lämpöä vastaanottava pinta-ala on vähintään 6 m²

 

Useat energiavaraajien valmistajat ja myyjät ilmoittavat kierukan tehon mitä erilaisimmalla tavoilla, joista kuluttajan on hankala päästä selvyyteen vertailumielessä.

Kysymys on yksinkertainen: Paljonko on käyttövesikierukan lämpöä vastaanottava pinta-ala?

Energiavaraaja on asunnon sydän

Energiavaraajan hankintaan kannattaa panostaa. Energiataloudellisuus, lämpöpumpun moitteeton toiminta ja lämpimän käyttöveden riittävyys ovat tärkeitä asioita. Varsinkin koska laadukkaan energiavaraajan käyttöikä on jopa kymmeniä vuosia.