ENERGIAVARAAJA

Energiavaraajan hankinta

Energiavaraaja jota kutsutaan myös hybridivaraajaksi ja lämminvesivaraajaksi. Energiavaraajan hankintaprosessi lähtee yleensä käyntiin oman kodin rakentamisen tai saneerauksen yhteydessä. Tähän liittyy yleensä myös pääasiallisen lämmönlähteen hankkiminen tai sen päivitys johonkin suuntaan.

Energiavaraaja omakotitalossa

 

Nykyään suositaan yhä enemmän lämpöpumppuja lämmitysmuotona, joko ilma-vesi- tai sitten maalämpöpumppua. Kaikki lämmitysmuodot kuitenkin tarvitsevat säiliön johon lämmitysjärjestelmällä tuotettu lämminvesi varastoidaan käyttöä varten. Tässä artikkelissa keskitytään lämpöpumppuun liitettävään energiavaraajaan.

 

Omakotitalon lämpöpumpulla täytyy olla vähintään 300 – 500 litraa lämmitettävää vesimassaa, silloin se toimii moitteetta ja lämmin käyttövesi riittää aina, jos energiavaraaja on oikean tyyppinen ja valmistettu lämpöpumppukäyttöön.

Markkinoilta löytyy myös huomattava määrä energiavaraajia, jotka ovat hyvin mitoitettu ja yhdepaikkoja on erilaisille lämmitysratkaisuille vaikka kuinka paljon. Oleellisin asia kuitenkin on kierukan pituus, tai lähinnä kierukan lämpöä vastaanottava pinta-ala. Kierukan pinta-alaa ei saada riittäväksi ellei käytetä valmistusmateriaalina kampakuparia.

 

Energiavaraajan oikea asennustapa

Oikea energiavaraajan kytkentämalli.

 

Lämpöpumppu tuottaa lämmintä vettä, joka on yleensä lämpötila-alueella 45 – 55 astetta. Tämän vuoksi varaajassa olevan käyttövesikierukan pinta-alan on oltava riittävän suuri, että varaajan lämpötilan ollessa alarajalla käyttövesi myöskin riittää. Kylmät suihkut ovat virkistäviä, mutta niiden ajankohdan pitäisi saada määrittää itse.

 

Ennen hankintaa varmista seuraavat asiat:

  1. Energiavaraajan isossa massassa on lämmitysvesi ja kierukasta otetaan käyttövesi.
  2. Energiavaraaja täyttää 10 barin paineluokituksen käyttövedelle.
  3. Energiavaraajasta löytyy energiatehokkuusmerkintä.
  4. Ulkomitat asennustilaan saattamiseksi.
  5. Putkiliitännät edestä vai päältä?
  6. Käyttövesikierukan lämpöä vastaanottava pinta-ala on vähintään 6 m2

Monet varaajien valmistajat ja myyjät ilmoittavat kierukan tehon mitä erilaisimmalla tavoilla, joista kuluttajan on hankala päästä selvyyteen vertailumielessä. Kysymys on kuitenkin yksinkertainen: Paljonko on käyttövesikierukan lämpöä vastaanottava pinta-ala?

 

Energiavaraajan asennuspiirustus

Valmistajan kytkentäohje on tärkeä kytkettäessä energiavaraajaa lämmönlähteeseen.

Done!

 

Lämpöpumput tuottavat matalalämpöistä vettä, joka antaa aikamoisen haasteen lämpimän veden varastona toimivalle säiliölle. Säiliö, jota kutsutaan energiavaraajaksi, täytyy olla oikein mitoitettu suhteessa lämpöpumppuun, asukasmäärään sekä lämmitettävän rakennuksen pinta-alaan.

Yleensä ottaen lämpöpumppujen omat vesisäiliöt ovat liian pieniä ja näin ollen lämmin käyttövesi ei välttämättä aina riitä, ja käyntitiheys on suuri kompressorin elinikää ajatellen. Kyse on kuitenkin arvokkaasta hankinnasta ja sen toivotaan kestävän mahdollisimman pitkään ilman ongelmia ja ylimääräistä rahanmenoa. Kompressori on lämpöpumpun sydän ja kallein osa sitä.

 

Energiavaraajan vääränlainen asennusvaihtoehto

Toimimaton kytkentä. Tällainen varaaja ei sovellu lämpöpumppukäyttöön.

 

Markkinoilla on laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja energiavaraajan virkaa täyttämään. Internetin maailmasta löytyy jopa sellaisia niin sanottuja Keski-Eurooppalaisia energiavaraajia, joissa käyttövesi on suuressa vesimassassa ja lämpöpumppu lämmittää kierukkaa. Katso yllä oleva kuva.

Tämä vaihtoehto on toimimaton koska lämmitettävän kierukan veden tilavuus on niin pieni, että lämpöpumpulle takaisin palaava vesi on liian kuumaa. Tästä seuraa yleensä virheilmoitus lämpöpumpun ohjausyksikölle ja pumppu lopettaa toimintansa. Virheilmoitus johtuu siitä, että lämpöpumpun lämmittäessä kierukkaa se ei ehdi luovuttaa tarpeeksi lämpöä ympäröivään vesimassaan.

Tällainen järjestelmä on riskialtis myös legionellabakteerille, koska suuressa vesimassassa veden vaihtuvuus ei ole sataprosenttista niin kuin kierukasta tulevalla käyttövedellä.

Yleensä nämä Keski-Eurooppalaiset varaajat ovat 6 tai 8 barin säiliöitä, joita meillä ei saa (saisi) rakennusmääräyskokoelman mukaisesti asentaa. Suomessa energiavaraajan paineluokituksen täytyy olla 10 baria käyttövesipuolella.

 

Energiavaraajan energiatodistus

Varmista energiavaraajasi energialuokitus.

 

Energiavaraajia löytyy erilaisilla kytkennöillä. Yhdepaikat ovat joko varaajan etupuolella tai päällä, valitun vaihtoehdon määrää yleensä asennuskohde. Vaihtoehtona löytyy myös kierukka mahdollista aurinkolämmitystä varten.

 

Energiavaraaja on asunnon sydän.

 

Koska energiavaraajan hankinta on suhteellisen kallis investointi siihen kannattaa panostaa kunnolla. Lämpimän käyttöveden riittävyys on avainasemassa, koska energiavaraajan käyttöikä on jopa kymmeniä vuosia.

 

 

Onnittelut!

 

Onnittelut!

Energiavaraajan hankinnan lyhyt oppimäärä on nyt suoritettu.


 

 

Tutustu Borö Pannan energiavaraajiin

 

Borö Pannan Ab
TIDA 300L energiavaraaja

TIDA 300L

TIDA 500L energiavaraaja

TIDA 500L

TIV 500L energiavaraaja

TIV 500L

TIP 500L energiavaraaja

TIP 500L

TIP 750L energiavaraaja

TIP 750L

TIP 1000L energiavaraaja

TIP 1000L